Wat is diversiteit? Diversiteit, een begrip dat in de hedendaagse samenleving steeds centraler staat, verwijst naar de verscheidenheid en variatie in eigenschappen, achtergronden en perspectieven binnen een groep mensen. Het gaat verder dan enkel etniciteit en omvat...

Lees meer